tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Politiikan tutkimuksen perusopinnot (haku opintojaksoittain)

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–25 op
päivitetty 28.03.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Koulutuksen sisältö

Politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op muodostuvat viidestä opintojaksosta (POLPOP01-POLPOP05).

Opintojaksoista muut (paitsi POLPOP02) on suoritettavissa osallistumalla lähiopetukseen avoimen ylipiston opiskelijoille varatun kiintiön puitteissa tai itsenäisesti kirjallisella tentillä/esseellä/harjoitustyöllä. POLPOP02 suoritetaan kuitenkin aina osallistumalla lähiopetukseen.
Lisätietoa suoritustavoista löytyy opinto-oppaasta.

POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi
- Suoritusvaihto 1: osallistuminen opetukseen. Luennot ja tentit keväällä 2019 Tampereella. Luennot alkavat 7.1.19 Haku päättyy 10.12.2018.
- Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen tentti kirjallisuudesta syksyllä 2018 tai keväällä/kesällä 2019. Haku 15.8.2017 alkaen ympäri lukuvuoden. Hakulomakkeella nimellä: "POLPOP01 KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN JOHDANTOKURSSI (LUENTOKURSSI KEVÄÄLLÄ 2019 TAI ITSENÄINEN SUORITUS)”. Kurssin luennot alkavat 7.1.19, jos ilmoittautumisesi on tullut viimeistään 10.12.2018, voit osallistua luennoille tai suorittaa kirjatenttinä. (Kirjoita hakulomakkeen Lisätiedot –kohtaan osallistutko luennoille vai suoritatko itsenäisesti kirjatenttinä). 10.12.2018 jälkeen ilmoittautuminen tarkoittaa kirjatentillä suorittamista.

POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi
- Suoritustapa: Luennot alkaen 11.9.2018, luennot ja luentotentti Tampereella päiväaikaan (vain syksyllä!). Kirjan (3 op) voi suorittaa myös sähköisessä tentissä 31.8.2019 saakka. Tämä opintojakso suoritetaan aina osallistumalla opetukseen sekä tenttimällä luennot ja kirjallisuus. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen päättyy 2.9.2018.

POLPOP03 Tíeteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot
- Suoritustapa: Opiskelija suorittaa ensin kirjallisen tentin ja sen jälkeen 10 s. mittaisen esseen opettajan kanssa yhdessä sovittavasta aiheesta (yhteys opettajaan sähköpostitse tentin jälkeen). Essee laaditaan Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kirjallisten töiden oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti:  https://www.uta.fi/opiskelunopas/sites/opiskelunopas/files/inline-files/POL_opas_kirjallisiin_toihin_2018_0.pdf
Haku 15.8.2018 alkaen ympäri lukuvuoden.

POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat
- Suoritusvaihto 1: Luennot alkavat 9.1.2019, luennot ja tentti Tampereella päiväaikaan. Haku päättyy 10.12.2018.
- Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen tentti kirjallisuudesta syksyllä 2018 tai keväällä/kesällä 2019. Haku 15.8.2018 alkaen ympäri lukuvuoden. Hakulomakkeella nimellä: "POLPOP04 POLIITTISET AATTEET JA IDEOLOGIAT (LUENTOKURSSI KEVÄÄLLÄ 2019 TAI ITSENÄINEN SUORITUS)”. Kurssin luennot alkavat 9.1.19, jos ilmoittautumisesi on tullut viimeistään 10.12.2018, voit osallistua luennoille tai suorittaa kirjatenttinä. (Kirjoita hakulomakkeen Lisätiedot –kohtaan osallistutko luennoille vai suoritatko itsenäisesti kirjatenttinä). 10.12.2018 jälkeen ilmoittautuminen tarkoittaa kirjatentillä suorittamista.

POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit
- Suoritusvaihto 1: Luennot keväällä, luennot ja tentti Tampereella päiväaikaan. Luennot alkavat 4.3.2019. Haku päättyy 24.2.2019.
- Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen tentti kirjallisuudesta syksyllä 2018 tai keväällä/kesällä 2019. Haku 15.8.2018 alkaen ympäri lukuvuoden. Hakulomakkeella nimellä: "POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (LUENTOKURSSI KEVÄÄLLÄ 2019 TAI ITSENÄINEN SUORITUS)”. Kurssin luennot alkavat 4.3.2019, jos ilmoittautumisesi on tullut viimeistään 24.2.2019, voit osallistua luennoille tai suorittaa kirjatenttinä. (Kirjoita hakulomakkeen Lisätiedot –kohtaan osallistutko luennoille vai suoritatko itsenäisesti kirjatenttinä). 24.2.2019 jälkeen ilmoittautuminen tarkoittaa kirjatentillä suorittamista.

POLPOP2; POLPOP03: only in Finnish language. Courses POLPOP01; POLPOP04; POLPOP05: book exams also in English.

Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018 Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018 Kirjatenttinä suoritettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018 ja on voimassa ympäri lukuvuoden.

Katso opetettavien kurssien (luennot) aikataulut alta ko. opintojakson kohdalta.

Kirjatenttinä suoritettaessasi löydät kirjallisuusvaatimukset opinto-oppaasta ko. opintojakson kohdalta. Katso myös sähköisestä tenttimisestä.

Perusopinnot eivät vaadi edeltäviä opintoja.

Sisältyvät opinnot
POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi (kaikki opiskelijat) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat (5 op) suomi hakuaika päättynyt
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (5 op) suomi hakuaika päättynyt
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot (kirjallinen tentti ja essee) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille opintojaksoille.

Lähiopetukseen (luennot) haetaan elokuun ja marraskuun hauissa, kirjatentteihin on jatkuva haku.

Hakukohteet löydät hakulomakkeelta koodin mukaisesti aakkosjärjestyksessä, esim.
"POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi (Luentokurssi keväällä 2019 tai itsenäinen suoritus)".

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.


Katso kurssien POLPOP01; POLPOP04; POLPOP05 suoritusvaihtoehdot ja niille ilmoittautumisesta ylhäältä kohdasta Koulutuksen sisältö.

Perusopinnoissa ei vaadita edeltäviä opintoja.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.