tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Politiikan tutkimuksen perusopinnot (haku kokonaisuuteen)

Syksy 2018, Tampere, 5–25 op
päivitetty 07.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Koulutuksen sisältö

Huom! Suositellaan ilmoittautumaan politiikan tutkimuksen perusopintoihin kurssi kerrallaan, eli katso tiedot tästä linkistä. Em. linkistä löytyvät samat tiedot kuin tässä alla olevassa ”haku kokonaisuuteen” -hakukohteessa, mutta jos et saisikaan syystä tai toisesta suoritettua lukuvuoden aikana kaikkia 25 opintopistettä niin opintomaksu ei menisi hukkaan. Haku kokonaisuuteen –hakukohteessa veloitetaan koko perusopintojen (25 op) opintomaksu kerralla (375 e). Kurssi kerrallaan ilmoittautumisessa (em. linkki) voit 15.8.18 klo 10 alkavassa ilmoittautumisessa ilmoittautua syksyllä järjestettäville/alkaville kursseille. Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa ti 21.11.2018. Huomaathan, että ilmoittautuminen on aina sitova, eli opintomaksua ei palauteta. Kts. ilmoittautumis- ja maksuehdot.


Politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op
 muodostuvat viidestä opintojaksosta (POLPOP01-POLPOP05). Perusopinnot on suoritettavissa lukuvuoden 2018-2019 aikana.

Opintojaksoista muut (paitsi POLPOP02) on suoritettavissa osallistumalla lähiopetukseen avoimen ylipiston opiskelijoille varatun kiintiön puitteissa tai itsenäisesti kirjallisella tentillä/esseellä/harjoitustyöllä. POLPOP02 suoritetaan kuitenkin aina osallistumalla lähiopetukseen. Lisätietoa suoritustavoista löytyy opinto-oppaasta.

POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi - Suoritusvaihto 1: osallistuminen opetukseen. Luennot ja tentit keväällä 2019 Tampereella.
- Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen tentti kirjallisuudesta (voi suorittaa syksyllä 2018 tai keväällä/kesällä 2019).

POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi
- Suoritustapa: Luennot alkaen 11.9.2018, luennot ja luentotentti Tampereella päiväaikaan. Kirjan (3 op) voi suorittaa myös sähköisessä tentissä 31.8.2019 saakka. Tämä opintojakso suoritetaan aina osallistumalla opetukseen sekä tenttimällä luennot ja kirjallisuus.

POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineístot
- Suoritustapa: Opiskelija suorittaa ensin kirjallisen tentin ja sen jälkeen 10 s. mittaisen esseen opettajan kanssa yhdessä sovittavasta aiheesta (yhteys opettajaan sähköpostitse tentin jälkeen). Essee laaditaan Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kirjallisten töiden oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti:  https://www.uta.fi/opiskelunopas/sites/opiskelunopas/files/inline-files/POL_opas_kirjallisiin_toihin_2018_0.pdf
Voit suorittaa oman aikataulusi mukaan lukuvuoden 2018-2019 aikana.

POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ídeologiat
- Suoritusvaihto 1: Luennot ja tentit keväällä 2019, luennot ja tentti Tampereella päiväaikaan.
- Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen tentti kirjallisuudesta syksyllä 2018 tai keväällä/kesällä 2019. 

POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit
- Suoritusvaihto 1: Luennot ja tentit keväällä 2019, luennot ja tentti Tampereella päiväaikaan.
- Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen tentti kirjallisuudesta syksyllä 2018 tai keväällä/kesällä 2019.

Courses POLPOP02; POLPOP03: only in Finnish. Courses POLPOP01; POLPOP04; POLPOP05: book exams also in English.

Katso luentojen ym. opetuksen aikataulut alta ko. opintojakson linkistä (avautuvalla sivulla: vieritä sivua alaspäin ja klíkkaa kurssin nimeä otsikon "Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville" alla).

Kirjatenttinä suoritettaessa löydät kirjallisuusvaatimukset opinto-oppaasta ko. opintojakson kohdalta. Katso sähköisestä tenttimisestä.

Perusopinnot eivät vaadi edeltäviä opintoja.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi (5 op) englanti suomi
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat (5 op) englanti suomi
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (5 op) englanti suomi
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot (5 op) suomi
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi (5 op) englanti suomi
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku perusopintokokonaisuuteen (25 op, sisältää viisi opintojaksoa). Hakukohde löytyy hakulomakkeelta koodin mukaisessa aakkosjärjestyksessä "POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op".

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettava lukuvuoden 2018-2019 aikana.
Peruosopinnot eivät vaadi edeltäviä opintoja.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.