tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Filosofian perusopinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Pori, 5–20 op
päivitetty 14.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–20 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–300 euroa
Tunniste: FILPT
Koulutuksen sisältö

Opinnot jatkuvassa haussa (pl. kesätauko).

Kaikki jaksot voi oman valinnan mukaan tehdä joko kirjatenteillä tai osallistumalla opetukseen. Jos osallistut opetukseen, niin se järjestetään Tampereella ja pääsääntöisesti päivällä. Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisissä opintoryhmissä. Osalle luentosarjoista voi osallistua etänä ja aikataulun suhteen joustavasti luentotallenteiden avulla.

Filosofian perusopintoja voi siis suorittaa myös Porissa ja Seinäjoella jolloin opinnot tehdään sähköisinä kirjatentteinä itsenäisinä opintoina ja osassa opintojaksoista vaihtoehtoisesti etäopiskeltavina kursseina (Tampereen kurssit luentotallenteilla).

Filosofian perusopintokokonaisuuden opintojaksoa "FILP2 Logiikka 5 op" ei voi suorittaa sähköisenä kirjatenttinä vaan kirjatenttivaihtoehto on perinteinen paperitentti. FILP2 suositellaan tehtäväksi osallistumalla kurssille (Tampereella) ja jaksoa ei ole Porin tai Seinäjoen hakukohteissa. Ota yhteyttä mikäli haluaisit suorittaa jakson FILP2 Porissa tai Seinäjoella joissa perinteinen kirjatentti voidaan mahdollisesti järjestää erityistilanteissa.


Jatkuvassa haussa opinnot voi aloittaa seuraavalla luentosarjalla jolle ennättää tai kirjatenteillä opintojaksoja suorittaen. Opintojaksot voi tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä. Opinto-oikeus päättyy 31.12.2019.


Sivun alareunassa lisätietoja ja hakuinfo.  Tervetuloa opiskelemaan!


Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sisältyvät opinnot
FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILP1 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILP5 Tieto-oppi ja metafysiikka (5 op) suomi englanti hakuaika päättynyt
Lisätietoja
Hakeminen

Porin ja Seinäjoen hakulomakkeilla voit hakea opinto-oikeutta yksittäisille perusopintojen opintojaksoille (poislukien FILP2).

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu eli kaikki halukkaat pääsevät opintoihin mukaan! Ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

 

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.