tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Terveystieteiden yhteisiä opintoja/ TERY4 Tiedonhankintataidot ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet

Syksy 2018, Tampere, 3–6 op
päivitetty 28.05.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 3–6 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 45–90 euroa
Koulutuksen sisältö

TERY4 Tiedonhankintataidot kuuluu terveystieteiden yhteisiin opintoihin.

Kurssi tarkoitettu hoitotieteeseen suuntautuville.

Opintojakso suoritetaan terveystieteiden aineopintojen yhteydessä seuraavasti:

Kohta 1. Tiedonhankinnan perusteet suoritetaan aineopintojen alkuvaiheessa (järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2018)

Kohta 2. Tiedonhankinnan syventäminen suoritetaan suoritetaan TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä -jakson yhteydessä (järjestetään seuraavan kerran alkuvuodesta 2019)

Kohta 3. Systemaattinen tiedonhankinta ja kohta 4. Viitteiden hallinta suoritetaan TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari -jakson yhteydessä (järjestetään seuraavan kerran syyskuussa 2018)

TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op suoritetaan Terveystieteiden aineopintojen yhteydessä. Kurssi kuuluu terveystieteiden yhteisiin opintoihin. TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op on pakollinen edeltävä opintojakso TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät -jaksolle.

Terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet voivat suorittaa TERY6 -jakson vaihtoehtoisesti kirjallisella näyttökokeella (katso tarkemmat tiedot opintojakson opetusohjelmasta)

Sisältyvät opinnot
TERY4 Tiedonhankintataidot (hoitotiede) (3 op) suomi hakuaika päättynyt
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet (3 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja: 

Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi,  040 190 1824

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, 050 549 0420

Hakeminen

Haku opintoihin opintojaksoittain. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautuminen TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op -opintojaksolle ei koske niitä, joilla on jo opinto-oikeus jaksolle. Tarkista opinto-oikeutesi NettiRekasta. Tarvittaessa lisätietoja: paivi.antinoja (at)uta.fi

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.