tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 2–25 op
päivitetty 09.04.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 2–25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 30–375 euroa
Tunniste: STYPT
Koulutuksen sisältö

Sosiaalityön perusopinnot voi suorittaa etäopintoina, paitsi kirjatentit suoritetaan sähköisen tentin luokassa, jotka sijaitsevat Tampereella, Seinäjoella tai Porissa. STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö -jaksoon sisältyy lisäksi 24 tunnin vapaaehtoistyön osuus. Huomaa myös, että YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto –jaksosta on etäopintoina suoritettava verkkokurssi vain syyslukukaudella 2018, kevätlukukaudella 2019 järjestettävä toteutus sisältää lähiopetusta Tampereella.

Opinnot suositellaan aloitettavan STYP1A Sosiaalityön peruskurssilla (2  op). Peruskurssista on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa, 1) verkkokurssi ja 2) kirjatentti. Verkkokurssi alkaa syyskuussa, mutta siihen voi ilmoittautua myöhemminkin lukuvuoden aikana. Verkkokurssiin kuuluvan luentopäiväkirjan pitää palauttaa viimeistään 1.5.2019. Jos suoritat peruskurssin kirjatenttinä, se suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä ja tenttimisaikaa on 31.7.2019 saakka.

Jos tavoitteenasi on myöhemmin opiskella tutkinto-opiskelijana sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa, Sosiaalityön peruskurssi suoritetaan verkkokurssina (ei siis kirjatenttimahdollisuutta).

STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö(5 op) -verkkokurssin moodle-alue avautuu 3.9.2018. Kurssi voi suoritetaan verkko-opintoina, paitsi siihen sisältyy 24 tunnin vapaaehtoistyön osuus. Kurssiin sisältyy myös mahdollisuus osallistua (ei pakollisia) 1-2 kontaktiopetuskertaan Tampereella (kurssin alkuinfo ja tutustuminen 21.9. ja tarvittaessa vapaaehtoistyön kokemuksista keskustelu 9.11.)

YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op–jaksosta on kaksi suoritusvaihtoehtoa. 1) Syksyllä 2018 järjestettävä kurssi (22.10.2018 alkaen) on kokonaan verkko-opintoina suoritettava ja se etenee viikoittaisissa sykleissä, 2) Keväällä 2019 järjestettävä kurssi (tammikuusta alkaen) sisältää lähiopetusta Tampereella. Alustavan tiedon mukaan opetus on maanantaisin 7.1 - 18.2.2019 klo 14.15-17.

Muut opintojaksot, STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus 3 op, STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä 5 op ja STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op suoritetaan kirjatentteinä opinto-oikeuden voimassaoloaikana (31.7.2019 mennessä). Tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä: https://tenttis.uta.fi/login/ Sähköisen tentin luokat ovat Tampereella, Porissa ja Seinäjoella.

Opinto-oikeusaika: Kirjatenteissä 31.7.2019 saakka, muissa kurssin keston ajan. 

Tämän hetken sosiaalityön opintojen opetussuunnitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka. Uudet opetussuunnitelmat (1.8.2019 alkaen) tulevat vaikuttamaan myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sosiaalityön perusopintojen (25 op) rakenne kokonaisuudessaan.

Katso tästä sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnolla saatavat korvaavuudet

Sisältyvät opinnot
STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä (kirjatentti) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op) suomi hakuaika päättynyt
STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus (kirjatentti) (3 op) suomi hakuaika päättynyt
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (kirjatentti) (2 op) suomi hakuaika päättynyt
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) (2 op) suomi hakuaika päättynyt
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt (kirjatentti) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (verkkokurssi) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opintoneuvonta ja -ohjaus:

opintosihteeri Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, p. 040 190 1824

opintokoordinaattori Ulla Lassila,  ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Opintojen sisällölliset kysymykset: yliopistonlehtori (avoin yliopisto-opetus): Satu Ylinen, satu.ylinen(at) uta.fi, p. 040 506 2347

Hakeminen

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Haku opintoihin päättyy viimeistään opintojakson kohdalla mainittuna päivänä tai aikaisemmin, jos ryhmä on täyttynyt.

 

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.