tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), lähiopetus

Kevät 2019, Tampere, 25 op
päivitetty 26.11.2018 Opetus alkaa: Kevät 2019
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 375 euroa
Tunniste: STYPT
Koulutuksen sisältö

Korvaavuus Sosiaalityön perusopinnoista sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnolla (Sosionomi AMK, Geronomi AMK, Kuntoutuksen ohjaaja AMK):

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto korvaa sosiaalityön perusopinnoista 20 opintopistettä, suoritettavaksi jää opintojakso Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op). Valitse hakulomakkeen koulutustiedot-laatikosta "STYPT Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)". Tällöin Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op) –jakson suoritettuaan opiskelija saa kokonaismerkinnän Sosiaalityön perusopinnoista 25 op (maksu 375 euroa; opinto-oikeuden kesto periodin III kurssin ajan). Postita lisäksi oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi osoitteeseen: Tampereen yliopisto, avoin yliopisto-opetus, Päivi Antinoja, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki. Todistuskopion pitää olla kahden henkilön oikeaksi todistama (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys)

Kevätlukukaudella 2019 järjestettävä YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto -jakso sisältää lähiopetusta. Opetus on maanantaisin 7.1-18.2.2019 klo 14.15-16.45. Kurssia ei voi suorittaa etäopintoina. 

Linkki opintojakson opetusohjelmaan

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä (5 op) suomi
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op) suomi
STYP1 Sosiaalityön perusteet (5 op) suomi
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt (5 op) suomi
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op) suomi
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta: 

opintosihteeri Päivi Antinoja,
paivi.antinoja(at)uta.fi, p. 040 190 1824

opintokoordinaattori Ulla Lassila,
ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Hakeminen

Hakuaika: 21.11. klo 10 - 7.12.2018. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

ks. tarkemmat tiedot Koulutuksen sisältö -kohdasta

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.