tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuutena

Syksy 2018, Tampere, 25 op
päivitetty 10.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Tunniste: STYPT
Koulutuksen sisältö

Sosiaalityön perusopinnot syksy 2018 - kevät 2019

Sosiaalityön perusopinnot voi suorittaa etäopintoina, paitsi kirjatentit suoritetaan sähköisen tentin luokassa, jotka sijaitsevat Tampereella, Porissa ja Seinäjoella. STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö -jaksoon sisältyy lisäksi 24 tunnin vapaaehtoistyön osuus. Huomaa myös, että YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto –jaksosta on etäopintoina suoritettava verkkokurssi vain syyslukukaudella. Kevätlukukaudella 2019 järjestettävä toteutus sisältää lähiopetusta Tampereella ja alustavan tiedon mukaan opetus järjestetään päivällä. 

STYP1A Sosiaalityön peruskurssissa 2 op (osa opintojaksosta STYP1 Sosiaalityön perusteet) on kolme vaihtoehtoista suoritustapaa. 1) Ensisijainen suoritustapa on verkkokurssi (alkaa syyskuussa, luentopäiväkirja pitää palauttaa viimeistään 1.5.2019 ), 2) luennot (alkaa 12.9.2018), jotka on tarkoitettu ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoille, mutta niihin on kiintiö 10 avoimen yliopiston opiskelijalle, tai 3) kirjatentti sähköisenä tenttinä (tenttimahdollisuus päättyy 31.7.2019)

Sosiaalityön peruskurssin luennoille on siis varattu paikka kymmenelle avoimen yliopiston opiskelijalle. Jos haluat suorittaa peruskurssin luennoilla, ilmoita se hakulomakkeen lisätiedot-kohdassa. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Jos tavoitteenasi on myöhemmin opiskella tutkinto-opiskelijana sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa, Sosiaalityön peruskurssi suoritetaan verkkokurssina tai luentokurssina (ei siis kirjatenttimahdollisuutta).

STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op-verkkokurssin Moodle-alue avautuu 3.9.2018. Kurssi suoritetaan verkko-opintoina, paitsi siihen sisältyy 24 tunnin vapaaehtoistyön osuus. Kurssiin sisältyy myös mahdollisuus osallistua (ei pakollisia) 1-2 kahteen kontaktiopetuskertaan Tampereella (kurssin alkuinfo ja tutustuminen 21.9. ja tarvittaessa vapaaehtoistyön kokemuksista keskustelu 9.11).

YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op –jaksosta on kaksi suoritusvaihtoehtoa. 1) Syksyllä 2018 toteutettava kurssi järjestetään kokonaan verkossa (22.10.2018 alkaen); kurssi etenee viikoittaisissa sykleissä,  2) Keväällä 2019 järjestettävä toteutus (alkaa tammikuussa) sisältää lähiopetusta Tampereella. Alustavan tiedon mukaan opetus on maanantaisin 7.1.-18.2.2019 klo 14.15-17. 

Muut opintojaksot STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus 3 op (osa jaksoa STYP1 Sosiaalityön perusteet), STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä 5 op ja STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op suoritetaan kirjatentteinä opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2019 saakka. Tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä: https://tenttis.uta.fi/login/ Sähköisen tentin luokat ovat Tampereella, Porissa ja Seinäjoella.

Sosiaalityön opintojen nykyiset opetussuunnitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka.

Katso tästä sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnolla saatavat korvaavuudet

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä (5 op) suomi
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op) suomi
STYP1 Sosiaalityön perusteet (5 op) suomi
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt (5 op) suomi
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op) suomi
Lisätietoja

Opintoneuvonta ja -ohjaus:

opintosihteeri Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, p. 040 190 1824

opintokoordinaattori Ulla Lassila,  ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Opintojen sisällölliset kysymykset: yliopistonlehtori (avoin yliopisto-opetus): Satu Ylinen, satu.ylinen(at) uta.fi, p. 040 506 2347

Hakeminen

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Haku opintoihin päättyy viimeistään 26.8.2018 tai aikaisemmin, jos ryhmä on täyttynyt.

Sosiaalityön perusopintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksoittain, tällöin hakuajat vaihtelevat kurssien alkamisen mukaan. Katso tästä.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.