tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Tilastotieteen perusopintoja valinnaisina opintoina

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–20 op
päivitetty 18.02.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–20 op
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–300 euroa
Tunniste: MTTPTTV
Koulutuksen sisältö

Opinnot alkavat lokakuussa 2018 aloitusjaksolla MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op. Kevätlukukaudella 2019 on ohjelmassa opintojaksot MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet , MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet ja MTTTA13 Empiirinen projekti. Opintojaksot (MTTTP1, MTTTP5, MTTTA1) sisältävät luentoja ja harjoituksia, Tilastotieteen johdantokurssissa (MTTTP1) on lisäksi harjoitustyö. Jaksojen päätteeksi on tentti. Empiirinen projekti -jakson suoritetaan itsenäisesti ja siihen sisältyy vain aloitusinfo.

Kun klikkaat opintojakson nimeä kohdasta "Sisältyvät opinnot", pääset opintojakson opinto-opassivulle, joka sisältää tiedot opintojakson opetussuunnitelmista.  Jakson opinto-opassivun alaosassa on linkki opintojakson opetusohjelmatietoihin, kuten opetusajat (kohta Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville) 

Opinnot on tarkoitettu kaikille tilastotieteestä kiinnostuneille. Vuosittain opinnoissa on mukana mm. opiskelijoita, jotka valmistautuvat psykologian valintakokeisiin tai haluavat tutustua yliopistotason tilastotieteen opintoihin. Kaikki opiskelutavoitteet ovat yhtä tärkeitä. Opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan.

Jos haluat suorittaa Tilastotieteen perusopintokokonaisuuden (valinnaisina opintoina) 25 op, tässä opetusohjelmassa ilmoitettujen opintojaksojen lisäksi suoritetaan vielä yksi viiden opintopisteen laajuinen opintojakso. Opetussuunnitelmassa  suositellaan opintojaksoa Todennäköisyyslaskenta 5 op, Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät 5 op tai Tilastolliset ohjelmistot 5 op (opetus päivällä).  Jakso suositellaan suoritettavaksi sen jälkeen, kun on tehnyt opintojaksot MTTTP1, MTTTP5, MTTTA1, MTTTA13.  Huom! Nykyiset opetussuunnitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka. 

Haku avoimen yliopisto-opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi vuonna 2019 (avoimen väylä)

Sisältyvät opinnot
MTTTA13 Empiirinen projekti (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja:

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti(at)uta.fi, p. 050 343 5742

Hakeminen

 

HUOM!!! Kun ilmoittaudut opintoihin, huomioithan vaadittavat edeltävät opintojaksot:

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi
ei vaadittavia edeltäviä opintoja

MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet
edeltävä opintojakso: MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (tai vastaavat tiedot ja taidot)

MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet
edeltävä opintojakso: MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet (tai vastaavat tiedot ja taidot)

MTTTA13 Empiirinen projekti
edeltävä opintojakso: MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet (tai vastaavat tiedot ja taidot)

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.