tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku kokonaisuutena

Syksy 2018, Tampere, 25 op
päivitetty 29.10.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 375 euroa
Tunniste: TIEPT
Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot muodostuvat viidestä opintojaksosta (TIEP1-TIEP5).

Opintojaksojen opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden kanssa; opetus järjestetään päivisin. Tietojenkäsittelytieteiden opintojen suorittaminen vaatii sitoutumista opiskeluun; opetukseen osallistumista ja omatoimista viikkoharjoitusten tekemistä. Pitkäjänteinen, tasaisesti koko opintojakson ajalle jakautuva työskentely takaa yleensä parhaan lopputuloksen.

Kolmessa opintojaksossa TIEP1, TIEP3, TIEP4 on vaihtoehtoisena suoritustapana näyttökoe. 

Huomaathan myös opetustarjonnassamme olevan opintojakson TIEY4 Tietotekniikataidot 3 op, johon osallistumista suositellaan tietojenkäsittelytieteiden perusopintojen alussa. Huom! Ilmoittautuminen opintojaksolle on jo 6.8.-15.8.2018. TIEY4 sisältyy tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin. Opetustarjonnassamme on myös yhteisiin opintoihin sisältyvä jakso TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op.

Haku avoimen yliopisto-opintojen perusteella tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-opiskelijaksi 2019 (avoimen väylä)

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan (5 op) suomi
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I (5 op) suomi
TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II (5 op) suomi
TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet (5 op) suomi
TIEP3 Tietokantojen perusteet (5 op) suomi
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja:

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti(at)uta.fi, p. 050 343 5742

Hakeminen

Hakuaika: 15.8. klo 10 - 20.8.2018.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (20 opiskelijaa)

Opintoihin voi hakea myös opintojaksoittain

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.