tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kauppatieteiden perusopinnot (haku kokonaisuutena)

Syksy 2018, Tampere, 5–30 op
päivitetty 15.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–30 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–450 euroa
Koulutuksen sisältö

Huom! Suositellaan ilmoittautumaan kauppatieteiden perusopintoihin kurssi kerrallaan, eli katso tiedot tästä linkistä. Em. linkistä löytyvät samat tiedot kuin tässä alla olevassa ”haku kokonaisuuteen” -hakukohteessa, mutta jos et saisikaan syystä tai toisesta suoritettua lukuvuoden aikana kaikkia 30 opintopistettä niin opintomaksu ei menisi hukkaan. Haku kokonaisuuteen –hakukohteessa veloitetaan koko perusopintojen (30 op) opintomaksu kerralla (450 e). Kurssi kerrallaan ilmoittautumisessa (em. linkki) voit 15.8.18 klo 10 alkavassa ilmoittautumisessa ilmoittautua syksyllä järjestettäville/alkaville kursseille. Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa ti 21.11.2018. Huomaathan, että ilmoittautuminen on aina sitova, eli opintomaksua ei palauteta. Kts. ilmoittautumis- ja maksuehdot.


Kauppatieteiden perusopinnot 30 op
koostuu kuudesta opintojaksosta (kurssista), joista jokainen on laajuudeltaan 5 op.

Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena eli opetus sisältää opintojaksosta riippuen mahdollisuuden osallistua Tampereella järjestettävään lähiopetukseen, mutta se ei ole opintojaksojen suorittamisen kannalta välttämätöntä. Lähiopetuksen luennoista tulee tallenteet Moodleen. Opintojaksot päättävät sähköiset tentit on suoritettavissa Tampereella, Seinäjoella tai Porissa.

Katso kauppatieteiden perusopintokurssien aikataulutukset avoimen yliopiston opetusohjelmasta.

Kokonaisuuteen (30 op) kuuluvat opintojaksot (kurssit) on suoritettavissa lukuvuoden 2018-2019 aikana. Jokaisella opintojaksolla on oma sisäinen aikataulunsa, jota tulee noudattaa.

Syksyllä 2018 opetetaan opintojakso KATTAP11. Syksyllä avautuvat myös verkkokurssit KATYVP11 ja KATJOP11; nämä kurssit voi suorittaa kevääseen 2019 saakka verkko-opintoina. KATLAP21: opetus verkkokurssina syksyllä 2018/keväällä 2019.
Kevätlukukaudella 2019 avautuvat opintojaksojen KATMAP11 ja KATVRP11 -verkkokurssit, joita voi suorittaa kevään loppuun saakka.

Opintojaksokohtaista lisätietoa

  • KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op: luento-opetus syksyllä 2018 Tampereella, luennoista tulee tallenteet Moodleen. Tentit suoritetaan Tampereella erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
  • KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (verkkokurssi): Kurssi on suoritettavissa verkkokurssina 22.10.18-17.8.2019. Luennot ovat kahta luentokertaa lukuun ottamatta saatavissa tallenteina Moodlessa. Myös muu kurssiaineisto (mm. harjoitukset ja kurssikirja) on Moodlessa. Kurssi on tentittävissä kerran kuukaudessa sähköisessä tentissä. Huom! Kauppatieteiden perusopinnot 30 op –opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet opiskelijat suorittavat Johdatus oikeusjärjestykseen kurssin ensisijaisesti verkkokurssina. Huom! KATYVP11 –kurssista järjestetään myös luentokurssi Tampereella 3.9.18 alkaen päiväaikaan. Jos haluat osallistua luentokurssille, ota yhteyttä tellervo.helenius@uta.fi viimeistään 2.9.18, paikkoja rajoitetusti.                    
  • KATLAP21 Laskentatoimen perusteet 5 op: Kurssi toteutetaan verkkokurssina alkaen 22.1018, kurssi päättyy lopputenttiin Tampereella viimeistään 4.3.2019.
  • KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op: verkkokurssi Moodlessa. Kurssin voi suorittaa omassa tahdissaan 22.10.18-31.7.2019 välisenä aikana. Kurssi koostuu tehtävistä ja sähköisestä lopputentistä.
  • KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi 5 op: verkkokurssi Moodlessa avoinna keväällä 2019. Verkkokurssi avautuu aikaisintaan 7.1.19. Uusi viikkoteema avautuu viikoittain (5 teemaa; 5 viikkoa), jolloin aukeavat ko. teeman videoluento, luentomateriaalit, ajankohtaiset mediapoiminnat ja muu aineisto. Teemat voi suorittaa myös omassa aikataulussaan kurssin aukioloaikana. Harjoitustyö palautetaan Moodlessa ja lopputentti suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä. Aloitusluennolle (Tampereella) osallistuminen ei ole pakollista.
  • KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op: verkkokurssi Moodlessa avoinna 4.3.-14.4.2019, lisäksi sähköiset tentit. Koostuu kuudesta teemasta, niiden videoluennoista, kirjallisesta lisämateriaalista ja harjoitustentistä, jotka valmistavat kurssin lopputenttiin. Lopputentti sähköisenä tenttinä.

Katso kunkin kurssin opetustavoitteet ja sisältökuvaus alta ko. kurssin linkistä.

Ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen (5 op) suomi
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (5 op) suomi
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet (5 op) suomi
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi (5 op) suomi
KATTAP11 Taloustieteen perusteet (5 op) suomi
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet (5 op) suomi
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku opintokokonaisuuteen 30 op (sisältää kuusi kurssia).
Hakukohde löytyy hakulomakkeelta koodin mukaisessa aakkosjärjestyksessä ”KATPOP10 Kauppatieteiden perusopinnot 30 op”.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot (kurssit) on suoritettava lukuvuoden 2018-2019 aikana.

Perusopinnoissa ei ole pakollisia edeltäviä opintoja.

Kauppatieteen perusopintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksoittain, tällöin opintojaksojen hakuajat vaihtelevat. Katso tarkemmin.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.