tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Matematiikka opetettava aineena: Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–25 op
päivitetty 01.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Tunniste: MTTPTMV
Koulutuksen sisältö

Syksyllä 2018 matematiikan opinnot aloittaville suositellaan lukuvuodelle 2018-2019 opintojaksojen MTTMY1, MTTMP1A, MTTMP4, MTTMP3 lisäksi opintojaksoa MTTY3 Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen 3 op, joka kuuluu matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin (ei siis perusopintoihin). 

Opintojaksojen opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden kanssa; opetus järjestetään päivisin. Opintojen suorittaminen vaatii sitoutumista opiskeluun; opetukseen osallistumista ja omatoimista harjoitusten tekemistä.

Nykyiset opetussuunitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka.

Sisältyvät opinnot
MTTMP4 Algebra 1A (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMP1A Johdatus analyysiin (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja:

Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti(at)uta.fi, p. 050 343 5742

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Hakeminen

Opintoihin haetaan opintojaksoittain.

Opintojaksojen opetussuunnitelmatiedoissa on ilmoitettu vaadittavat edeltävät opintojaksot. Huomaa erityisesti se, että MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta -opintojakson suositeltavana edeltävinä opintoina on MTTMP1A Johdatus analyysiin.

MTTMP1A Johdatus analyysiin -jakson opiskelu edellyttää, että on sitä ennen suorittanut MTTY3 Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen 3 op

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.