tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät

Lukuvuosi 2017–2018, Tampere, myös etäopintona, 5–10 op
päivitetty 16.01.2018 Opetus alkaa: Syksy 2017
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–10 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–150 euroa
Koulutuksen sisältö

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät (erillisinä hakukohteina) jaksot SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät 5 op ja SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät 5 op suoritetaan verkkokursseina.

Lukuvuonna 2017/2018:

SOS7.2 verkkokurssi syyslukukaudella ja

SOS7.1 verkkokurssi kevätlukukaudella.

Lisäksi opintotarjonnassa on 25 op:n aineopintokokonaisuus.

Muutokset mahdollisia.

Sisältyvät opinnot
SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/soc.html

Opintojen sisällölliset kysymykset ja aiempien opintojen korvaavuusasiat; avoimen yliopisto-opetuksen vastuuopettaja Marko Salonen

Hakeminen

Sosiaalitieteiden menetelmäopintojen valintaperusteet, avoin yliopisto-opetus

Mikäli opiskelijamäärää joudutaan rajoittamaan ovat etusijalla 2013–2017 sosiaalitieteiden (yhteiskuntatutkimus) aineopintoja (25 op:n kokonaisuutta) avoimina yliopisto-opintoina aloittaneet. Menetelmäopintoihin edeltävinä opintoina vaadittavat perusopinnot kokonaan suorittaneet ovat etusijalla osakokonaisuuden suorittaneisiin nähden. Osakokonaisuuden suorittaneiden keskinäinen järjestys määräytyy suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan. Samanlaajuiset edeltävät opinnot suorittaneiden hakijoiden paremmuusjärjestys määräytyy kokonaisarvosanan mukaan. Opintoihin valitaan parhaimmat kokonaisarvosanat saaneet.

Hakulomakkeet ja maksuehdot:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.