university of tampere: open university:

Course Selection

For more search options see course search. Information regarding the application process and fees can be found here.

Always check the exact dates of the application period from the course details, as the start and/or end dates may differ from the general application period.


Filter course selection
Application status
Application period
Teaching period
Location
Language
For more search options, use course search.

Ongoing Application

NameLanguage LocationPeriod
Faculty of Management
Hallintotieteiden perusopinnot (haku opintojaksoittain), 5–25 ECTS Finnish Tampere
Hallintotieteiden perusopinnot (haku opintojaksoittain), 5–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus, teemaopintoja, 5–30 ECTS English Finnish Tampere
Julkisoikeus, 5–75 ECTS English Finnish Tampere
Kauppatieteiden perusopinnot (haku jaksoittain), 5–30 ECTS Finnish Tampere
Politiikan tutkimuksen perusopinnot (haku jaksoittain), 5–25 ECTS English Finnish Tampere
Responsible business and sustainability, thematic courses, 5–20 ECTS English Tampere
Valtio-opin suuntaavat opinnot (luennot), 5–40 ECTS English Finnish Tampere
Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena, 5–60 ECTS Finnish Tampere
Yrityksen johtaminen, 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus, 5–70 ECTS Finnish Tampere
Faculty of Education
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) Haku jaksoina, 2–35 ECTS Finnish Pori
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku jaksoittain, 2–35 ECTS Finnish Seinäjoki
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku jaksoittain, 2–35 ECTS Finnish Tampere
Puhekasvatus ja vokologia, haku jaksoittain, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Language Centre
Kieli- ja viestintäopinnot, 3–7 ECTS online studies English Finnish Seinäjoki
Faculty of Communication Sciences
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot - verkko-opinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish  
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot, haku jaksoittain, 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus, haku jaksoittain, 5–25 ECTS English Finnish Tampere
journalistiikan ja viestinnän perusopinnot - verkko-opinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish Pori
journalistiikan ja viestinnän perusopinnot - verkko-opinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Faculty of Social Sciences
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish  
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Tampere
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Pori
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 5–60 ECTS Finnish Tampere
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 5–60 ECTS Finnish Pori
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 5–60 ECTS Finnish Seinäjoki
Filosofian aineopinnot, 35 ECTS English Finnish Tampere
Filosofian perusopinnot, 25 ECTS English Finnish Tampere
Filosofian perusopintoja, 5–20 ECTS English Finnish Pori
Filosofian perusopintoja, 5–20 ECTS English Finnish Seinäjoki
Historian aineopinnot, 35–60 ECTS English Finnish Tampere
Historian perusopinnot, 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Historian perusopinnot, 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Historian perusopinnot, 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Pori
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Tampere
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish  
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies English Finnish Pori
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies English Finnish Tampere
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies English Finnish  
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies English Finnish Seinäjoki
Kansanterveystiede/Terveystieteiden aineopintoja, 3–18 ECTS Finnish Tampere
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Pori
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Tampere
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish  
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Seinäjoki
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Logopedian syventäviä opintoja, 5 ECTS Finnish Seinäjoki
Logopedian syventäviä opintoja, 5 ECTS Finnish Tampere
Logopedian syventäviä opintoja, 5 ECTS Finnish Pori
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Pori
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Tampere
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish  
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Tampere
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Pori
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish  
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS English Finnish Seinäjoki
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS English Finnish Pori
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS Finnish Seinäjoki
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS Finnish Pori
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS Finnish Tampere
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Seinäjoki
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Pori
Psykologian perusopinnot (lähi- tai verkko-opintoina), 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina), 5–25 ECTS online studies Finnish  
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina), 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina), 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–20 ECTS online studies Finnish  
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–20 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–20 ECTS online studies Finnish Pori
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–20 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain, 2–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain, 2–25 ECTS Finnish Pori
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain, 2–25 ECTS Finnish Tampere
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–15 ECTS Finnish Seinäjoki
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–15 ECTS Finnish Pori
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–15 ECTS Finnish Tampere
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish  
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, 5–25 ECTS Finnish Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, 5–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, 5–25 ECTS Finnish  
Yhteiskuntateoria, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Tampere
Yhteiskuntateoria, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies Finnish  
Yhteiskuntateoria, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Seinäjoki
Yhteiskuntateoria, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Pori

Upcoming Application

(see ongoing application)
No studies

Application Closed

(see ongoing application)
NameLanguage LocationPeriod
Faculty of Management
Asiakaslähtöinen markkinointi, 5–15 ECTS English Finnish Tampere
Euroopan integraatio, teemaopintoja, 5–20 ECTS English Finnish Tampere
Hallintotiede, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Hallintotieteiden perusopinnot (haku kokonaisuuteen), 25 ECTS Finnish Tampere
Hallintotieteiden perusopinnot (haku kokonaisuuteen), 25 ECTS Finnish Seinäjoki
Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, teemaopintoja, 5–35 ECTS Finnish Tampere
Julkinen talousjohtaminen, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot (kirjatentit), 5–60 ECTS online studies English Finnish Tampere
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot (luennot), 5–60 ECTS English Finnish Tampere
Kauppatieteiden perusopinnot (haku kokonaisuutena), 30 ECTS Finnish Tampere
Kunta- ja aluejohtaminen, 5–30 ECTS Finnish Seinäjoki
Kunta- ja aluejohtaminen, 5–30 ECTS English Finnish Tampere
Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi, teemaopintoja, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Master´s Degree Programme in Leadership for Change -advanced studies (Open University), 3–38 ECTS English Tampere
Politiikan tutkimuksen perusopinnot, haku kokonaisuuteen, 25 ECTS English Finnish Tampere
Rahoitus, teemaopintoja, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, teemaopintoja, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta, teemaopintoja, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Taloustiede, 5–40 ECTS Finnish Tampere
Vakuutus ja riskienhallinta, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Valtio-opin suuntaavat opinnot (kirjatentit), 5–40 ECTS English Finnish Tampere
Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventäviä opintoja, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Yrityksen laskentatoimi, 5–30 ECTS English Finnish Tampere
Faculty of Education
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus / kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot), 4 ECTS Finnish Seinäjoki
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus / kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot), 4 ECTS Finnish Pori
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku kokonaisuutena, 35 ECTS Finnish Tampere
Kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot), 2–10 ECTS Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, lähiopetus, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku jaksoittain, 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku jaksoittain,, 25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish Pori
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto-opetus, haku jaksoittain 5-25 op, 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto-opetus, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, verkko-opinnot, haku jaksoittain, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, verkko-opinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish  
Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä / kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) Haku jaksoittain, 4 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä / kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) haku jaksoittain, 4 ECTS online studies Finnish Pori
Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä / kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) haku jaksoittain, 4 ECTS online studies Finnish Tampere
Language Centre
Finnish as a Foreign Language Programme, 2–28 ECTS English Tampere
Kieli- ja viestintäopinnot, 2–16 ECTS online studies English Finnish other Tampere
Faculty of Natural Sciences
Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op ja Tietotekniikkataidot 3 op / tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja, 3–6 ECTS Finnish Tampere
MTTY3 Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen 3 op/ matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja, 3 ECTS Finnish Tampere
Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Matematiikka opetettava aineena: Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Matematiikka opetettavana aineena: Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku jaksoittain, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Tietotekniikka opetettavana aineena, aineopintokokonaisuus, 5–35 ECTS Finnish Tampere
Tietotekniikka opetettavana aineena: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku jaksoittain, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Tietotekniikka opetettavana aineena: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–30 ECTS English Finnish Tampere
Tilastotieteen perusopintoja valinnaisina opintoina, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Faculty of Medicine and Life Sciences
Bioinformatiikan maisteriohjelman opintojaksoja, 3–8 ECTS English Tampere
Bioteknologian aineopintoja, haku jaksoittain, 5–6 ECTS Finnish Tampere
Bioteknologian perusopintoja, haku jaksoittain, 3–5 ECTS English Finnish Tampere
Faculty of Communication Sciences
Esiintyvä ruumis koreografiassa, 4 ECTS Finnish Tampere
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot, 25 ECTS online studies Finnish  
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot, 25 ECTS online studies Finnish  
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot, 5 ECTS Finnish Tampere
Kirjallisuustieteen aineopinnot, 35 ECTS Finnish Tampere
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus, 35 ECTS Finnish Tampere
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus, haku kokonaisuutena, 25 ECTS English Finnish Tampere
Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, haku jaksoittain, 5–25 ECTS English Finnish Tampere
Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, haku kokonaisuutena, 25 ECTS English Finnish Tampere
Puheviestinnän opintokokonaisuus, haku jaksoittain, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Puheviestinnän opintokokonaisuus, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Ranskan kielen aineopinnot, 35 ECTS Finnish other Tampere
Ranskan kielen perusopinnot, 30 ECTS English Finnish other Tampere
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot, 30–35 ECTS other Finnish Tampere
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot, 30 ECTS other Finnish Tampere
Suomen kielen aineopinnot, 35 ECTS Finnish Tampere
Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot, 30–34 ECTS Finnish Tampere
Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot, 30–34 ECTS Finnish Tampere
Suomen kielen perusopinnot, 25 ECTS Finnish Tampere
Tieto- ja asiakirjahallinnan syventäviä opintoja, 30 ECTS Finnish Tampere
Tsekin kielen perusopinnot, 25 ECTS other English Finnish Tampere
Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot, 30 ECTS English Finnish other Tampere
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot, 30 ECTS English Finnish other Tampere
Faculty of Social Sciences
Health Sciences (Public and Global Health), 3–8 ECTS English Tampere
Health Sciences (Public and Global Health), 5–25 ECTS English Tampere
Hoitotiede/Terveystieteiden aineopinnot, 2–50 ECTS Finnish Tampere
Hoitotiede/Terveystieteiden aineopintoja, 3–36 ECTS Finnish Seinäjoki
Kansanterveystiede/Terveystieteiden perusopinnot, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Kestävän kehityksen opintoja, 5–10 ECTS Finnish Tampere
Logopedian aineopintoja, 4–9 ECTS Finnish Tampere
Logopedian kandidaattiopintoihin kuuluvat lääketieteen opinnot, 3–15 ECTS Finnish Tampere
Logopedian perusopinnot, 25 ECTS Finnish Tampere
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, 5–10 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, 5–10 ECTS online studies Finnish Pori
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, 5–10 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 25 ECTS Finnish Tampere
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 25 ECTS Finnish Pori
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 25 ECTS Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön aineopinnot, 55 ECTS Finnish Tampere
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), 25 ECTS online studies Finnish Pori
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), 25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), 25 ECTS online studies Finnish Pori
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), 25 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), 25 ECTS online studies Finnish  
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), 25 ECTS online studies Finnish  
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), 25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), 25 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteena, 25 ECTS Finnish Pori
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteena, 25 ECTS Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteena, 25 ECTS Finnish Tampere
Terveystiedon syventäviä opintoja/osa Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuudesta, 25 ECTS Finnish Tampere
Terveystieteiden yhteisiä opintoja/ TERY4 Tiedonhankintataidot ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, 3–6 ECTS Finnish Tampere
Terveystieteiden yhteisiä opintoja/ TERY4 Tiedonhankintataidot ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, 3–6 ECTS Finnish Seinäjoki