university of tampere: open university:

Course Selection

For more search options see course search. Information regarding the application process and fees can be found here.

Always check the exact dates of the application period from the course details, as the start and/or end dates may differ from the general application period.


Filter course selection
Application status
Application period
Teaching period
Location
Language
For more search options, use course search.

Ongoing Application

No studies

Upcoming Application

(see ongoing application)
NameLanguage LocationPeriod
Faculty of Management
Asiakaslähtöinen markkinointi, 5–15 ECTS English Finnish Tampere
Euroopan integraatio, teemaopintoja, 5–20 ECTS English Finnish Tampere
Hallintotiede (lukuvuosi 2018-2019), 5–20 ECTS Finnish Tampere
Hallintotiede (lukuvuosi 2018-2019), 5–10 ECTS Finnish Seinäjoki
Hallintotieteiden perusopinnot (haku kokonaisuuteen), 5–25 ECTS English Finnish Seinäjoki
Hallintotieteiden perusopinnot (haku kokonaisuuteen), 5–25 ECTS English Finnish Tampere
Hallintotieteiden perusopinnot (haku opintojaksoittain), 5–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Hallintotieteiden perusopinnot (haku opintojaksoittain), 5–25 ECTS Finnish Tampere
Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, teemaopintoja, 5–35 ECTS Finnish Tampere
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus, teemaopintoja, 5–30 ECTS English Finnish Tampere
Julkinen talousjohtaminen, 5–30 ECTS Finnish Tampere
Julkisoikeus, 5–70 ECTS English Finnish Tampere
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot (kirjatentit), 5–60 ECTS English Finnish Tampere
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot (luennot), 5–60 ECTS English Finnish Tampere
Kauppatieteiden perusopinnot (haku jaksoittain), 5–30 ECTS Finnish Tampere
Kauppatieteiden perusopinnot (haku kokonaisuutena), 5–30 ECTS Finnish Tampere
Kunta- ja aluejohtaminen, lukuvuosi 2018-2019, 5–30 ECTS English Finnish Tampere
Kunta- ja aluejohtaminen, lukuvuosi 2018-2019, 5 ECTS online studies English Seinäjoki
Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi, teemaopintoja, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Master´s Degree Programme in Leadership for Change -studies (Open University Studies), 3–38 ECTS English Tampere
Politiikan tutkimuksen perusopinnot (haku kokonaisuuteen), 5–25 ECTS English Finnish Tampere
Politiikan tutkimuksen perusopinnot (haku opintojaksoittain), 5–25 ECTS Finnish Tampere
Rahoitus, teemaopintoja, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Responsible business and sustainability, thematic courses, 5–20 ECTS English Tampere
Responsible business and sustainability: KATVAA14 (spring 2019), 5 ECTS English Tampere
Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, teemaopintoja, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta, teemaopintoja, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Taloustiede, 5–45 ECTS Finnish Tampere
Vakuutus ja riskienhallinta, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Valtio opin suuntaavat opinnot (luennot), 5–40 ECTS Finnish Tampere
Valtio-opin suuntaavat opinnot (kirjatentit), 5–40 ECTS English Finnish Tampere
Vastuullisen liiketoiminnan syventäviä opintoja, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena, 60 ECTS Finnish Tampere
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Yrityksen johtaminen, 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Yrityksen laskentatoimi, 5–30 ECTS English Finnish Tampere
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus, 5–70 ECTS Finnish Tampere
Faculty of Education
Basic Studies in Education, 5–10 ECTS English Tampere
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus / kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot), 4 ECTS Finnish Seinäjoki
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus / kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot), 4 ECTS Finnish Pori
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) Haku jaksoittain, 4–35 ECTS Finnish Pori
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku jaksoittain, 4–35 ECTS Finnish Seinäjoki
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku jaksoittain, 35 ECTS English Finnish Tampere
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku kokonaisuutena, 35 ECTS Finnish Tampere
Kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot), 10 ECTS Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, lähiopetus, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku jaksoittain, Lukuvuosi 2018-2019, 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku jaksoittain, lukuvuosi 2018-2019, 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto-opetus, haku jaksoittain 5-25 op, 25 ECTS online studies English Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto-opetus, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish Tampere
Kasvatustieteiden perusopinnot, verkko-opinnot, haku jaksoittain, 5–25 ECTS online studies Finnish  
Kasvatustieteiden perusopinnot, verkko-opinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish  
Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä / kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) haku jaksoittain, 4 ECTS online studies Finnish  
Puhekasvatus ja vokologia, haku jaksoittain, Lukuvuosi 2018-2019, Tampere, 5–15 ECTS Finnish Tampere
Language Centre
Finnish as a Foreign Language Program, 2–28 ECTS English Tampere
Latinan kielen alkeiskurssi, 4 ECTS Finnish Tampere
Viestintä- ja kieliopinnot (valinnaiset opintojaksot/vapaasti valittavat kieliopinnot), 2–56 ECTS other other Finnish other other Tampere
Viestintä- ja kieliopinnot (valmentavat kielikurssit), 2–8 ECTS other English other Tampere
Viestintä- ja kieliopinnot (yliopistotutkintoihin kuuluvat kurssit), 3 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Viestintä- ja kieliopinnot (yliopistotutkintoihin kuuluvat kurssit), 2–17 ECTS other English other Finnish other other Tampere
Faculty of Natural Sciences
Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op ja Tietotekniikkataidot 3 op / tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja, 3–6 ECTS Finnish Tampere
MTTY3 Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen 3 op/ matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja, 3 ECTS Finnish Tampere
Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS Finnish Tampere
Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Matematiikka opetettava aineena: Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Matematiikka opetettavana aineena: Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS Finnish Tampere
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku jaksoittain, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Tietotekniikka opetettavana aineena, aineopintokokonaisuus, 35 ECTS Finnish Tampere
Tietotekniikka opetettavana aineena: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku jaksoittain, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Tietotekniikka opetettavana aineena: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 5–30 ECTS English Finnish Tampere
Tilastotieteen perusopintoja valinnaisina opintoina, 5–20 ECTS Finnish Tampere
Faculty of Medicine and Life Sciences
Bioinformatiikan maisteriohjelman opintojaksoja, 3–11 ECTS English Tampere
Bioteknologian aineopintoja, haku jaksoittain, 5–11 ECTS Finnish Tampere
bioteknologian perusopintoja, haku jaksoittain, 3 ECTS English Tampere
Faculty of Communication Sciences
Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, 5 ECTS Finnish Tampere
Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, 5 ECTS Finnish Tampere
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot, 25 ECTS online studies Finnish  
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot, 25 ECTS online studies Finnish  
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot - verkko-opinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish  
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot, haku jaksoittain, 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Kirjallisuustieteen aineopinnot, 35 ECTS English Finnish Tampere
Kirjallisuustieteen perusopinnot, 25 ECTS English Finnish Tampere
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus, haku jaksoittain, 5–25 ECTS English Finnish Tampere
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus, haku kokonaisuutena, 25 ECTS English Finnish Tampere
Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, haku jaksoittain, 5–25 ECTS English Finnish Tampere
Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, haku kokonaisuutena, 25 ECTS English Finnish Tampere
Populaarit esitysmuodot, 1–2 ECTS Finnish Tampere
Puheviestinnän opintokokonaisuus, haku jaksoittain, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Puheviestinnän opintokokonaisuus, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Ranskan kielen aineopinnot, 35 ECTS Finnish other Tampere
Ranskan kielen perusopinnot, 30 ECTS English Finnish other Tampere
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot, 35 ECTS other Finnish Tampere
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot, 30 ECTS other Finnish Tampere
Suomen kielen aineopinnot, 35 ECTS Finnish Tampere
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus, 30–34 ECTS Finnish Tampere
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus, 30–34 ECTS Finnish Tampere
Suomen kielen perusopinnot, 25 ECTS Finnish Tampere
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus, 20 ECTS Finnish Tampere
Tieto- ja asiakirjahallinnan syventäviä opintoja, 30 ECTS Finnish Tampere
Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot, 30 ECTS English Finnish other Tampere
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus- ja aineopinnot, 30–60 ECTS other Tampere
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot, 30 ECTS English Finnish other Tampere
journalistiikan ja viestinnän perusopinnot - verkko-opinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish Pori
journalistiikan ja viestinnän perusopinnot - verkko-opinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Faculty of Social Sciences
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Tampere
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish  
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies Finnish Pori
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 5–60 ECTS Finnish Tampere
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 5–60 ECTS Finnish Seinäjoki
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, 5–60 ECTS Finnish Pori
Filosofian aineopinnot, 35 ECTS English Finnish Tampere
Filosofian perusopinnot, 5–20 ECTS English Finnish Seinäjoki
Filosofian perusopinnot, 5–25 ECTS English Finnish Tampere
Filosofian perusopinnot, 5–20 ECTS English Finnish Pori
Health Sciences (Public and Global Health), 3–15 ECTS English Tampere
Historian aineopinnot, 35–60 ECTS English Finnish Tampere
Historian perusopinnot, 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Historian perusopinnot, 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Historian perusopinnot, 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Hoitotiede/Terveystieteiden aineopinnot, 2–50 ECTS Finnish Tampere
Hoitotiede/Terveystieteiden aineopinnot, 2–41 ECTS Finnish Seinäjoki
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies English Finnish Tampere
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies English Finnish Seinäjoki
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies English Finnish Pori
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS online studies English Finnish  
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies English Finnish Tampere
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies English Finnish Seinäjoki
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies English Finnish Pori
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS online studies English Finnish  
Kansanterveystiede/Terveystieteiden aineopintoja, 2–40 ECTS Finnish Tampere
Kansanterveystiede/Terveystieteiden perusopinnot, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Kestävän kehityksen opintoja, 20–65 ECTS Finnish Tampere
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Tampere
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Seinäjoki
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish Pori
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS Finnish  
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Logopedian aineopintoja, 4–9 ECTS Finnish Tampere
Logopedian kandidaattiopintoihin kuuluvat lääketieteen opinnot, 3–15 ECTS Finnish Tampere
Logopedian perusopinnot, 25 ECTS Finnish Tampere
Logopedian syventäviä opintoja, 5 ECTS Finnish Pori
Logopedian syventäviä opintoja, 5 ECTS Finnish Tampere
Logopedian syventäviä opintoja, 5 ECTS Finnish Seinäjoki
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Tampere
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Pori
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish  
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Tampere
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish  
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS Finnish Pori
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS English Finnish Seinäjoki
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS English Finnish Pori
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS Finnish Seinäjoki
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS Finnish Pori
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–10 ECTS Finnish Tampere
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Seinäjoki
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Pori
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, 5–35 ECTS English Finnish Tampere
Psykologian perusopinnot (lähi- tai verkko-opintoina), 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina), 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina), 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina), 5–25 ECTS online studies Finnish  
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–20 ECTS online studies Finnish  
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–20 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–20 ECTS online studies Finnish Pori
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–20 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, 5–10 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, 5–10 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, 5–10 ECTS online studies Finnish Pori
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 25 ECTS Finnish Seinäjoki
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 25 ECTS Finnish Pori
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 25 ECTS Finnish Tampere
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma), 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), lähiopetus, 25 ECTS Finnish Tampere
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), verkko-opinnot, 25 ECTS online studies Finnish  
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), verkko-opinnot, 25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), verkko-opinnot, 25 ECTS online studies Finnish Tampere
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), verkko-opinnot, 25 ECTS online studies Finnish Pori
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain, 2–25 ECTS Finnish Tampere
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain, 2–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain, 2–25 ECTS Finnish Pori
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteen, 25 ECTS Finnish Seinäjoki
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteen, 25 ECTS Finnish Pori
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuutena, 25 ECTS Finnish Tampere
Terveystiedon syventäviä opintoja/ osa Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuudesta, 25 ECTS Finnish Tampere
Terveystieteiden yhteisiä opintoja/ TERY4 Tiedonhankintataidot, 3 ECTS Finnish Seinäjoki
Terveystieteiden yhteisiä opintoja/ TERY4 Tiedonhankintataidot ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, 3–6 ECTS Finnish Tampere
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–15 ECTS Finnish Seinäjoki
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–15 ECTS Finnish Pori
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–15 ECTS Finnish Tampere
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish Seinäjoki
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish  
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish Tampere
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–25 ECTS online studies Finnish Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, 5–25 ECTS Finnish Tampere
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, 5–25 ECTS Finnish Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, 5–25 ECTS Finnish Seinäjoki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, 5–25 ECTS Finnish  
Yhteiskuntateoria, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS English Finnish Seinäjoki
Yhteiskuntateoria, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–35 ECTS English Finnish  
Yhteiskuntateoria, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS English Finnish Tampere
Yhteiskuntateoria, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen), 5–40 ECTS English Finnish Pori

Application Closed

(see ongoing application)
NameLanguage LocationPeriod
Faculty of Social Sciences
Sosialityön aineopinnot, 55 ECTS Finnish Pori